5 pomiarów tętna, które rowerzyści powinni znać

Tętno jest miarą reakcji organizmu na pracę, a nie faktycznie wykonaną pracę.

Waty są miarą wysiłku podczas jazdy na rowerze. Trening z wykorzystaniem tętna pozwala rozliczać się z całego treningu - nie tylko podczas sprintów.

Badania wykazały, że rowerzyści z niską mocą watów (50) i kadencją wyższą niż 110 zużywają do 60% energii na kręcenie nogami. Zostawiając tylko 40% na pokonanie oporu. Przypomina to robienie podskoków tylko nogami i nazywanie tego kompletnym treningiem.

Dla kolarzy, którzy mają trzy sposoby pedałowania - "ciężko, mocniej, najciężej" - zwracanie uwagi na dane dotyczące tętna zapewnia nową soczewkę do oceny intensywności. Zamiast pedałować w kierunku zadyszki, użyj monitora tętna, aby uzyskać konkretne informacje zwrotne na temat swojej wydajności.

Dane dotyczące tętna mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia wydajności roweru i przygotować Cię na większe wyzwania. Oto kilka wskaźników tętna, na które warto zwrócić uwagę:

1

TĘTNO SPOCZYNKOWE

Jest to liczba uderzeń serca na minutę w czasie spoczynku. Spróbuj zmierzyć je po przebudzeniu i przed wstaniem z łóżka. Tętno spoczynkowe, zazwyczaj pomiędzy 60 a 80, daje wgląd w zdrowie Twojego serca. Niższe wartości odzwierciedlają bardziej wydajną pracę serca lub sprawność sportową, podczas gdy wyższe wartości mogą sygnalizować większe problemy zdrowotne. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wziąć średnią z kilku testów.

2

MAKSYMALNE OSIĄGALNE TĘTNO (MAX HR)

Maksymalne tętno to najwyższa liczba uderzeń serca, jaką Twój organizm jest w stanie wytrzymać w ciągu jednej minuty. Max HR jest głównie uwarunkowane genetycznie, nie można go wytrenować, po prostu jest.

Stary wzór na znalezienie maksymalnego HR (220 minus wiek) jest mniej dokładny niż nowy sposób pomiaru zależny od płci - 214 minus (0,8 x wiek) dla mężczyzn i 209 minus (0,9 x wiek) dla kobiet - choć istnieją też inne metody. Należy pamiętać, że maksymalne HR na poziomie 200 nie jest lepsze niż 190. Kluczem jest zdolność do utrzymania się w pobliżu swojego maksymalnego HR.

3

TĘTNO REGENERACYJNE (RHR)

Jest to jeden z najlepszych wskaźników zdrowia serca. RHR mierzy jak szybko tętno normalizuje się po wyczerpującym (>75% maksymalnego HR) wysiłku. Zmierz swoje tętno 1-3 minuty po intensywnym wysiłku. Zdrowe i sprawne serce obserwuje szybszy spadek liczby uderzeń na minutę. Spadek w granicach 15-25 uderzeń na minutę jest normalnym zakresem.

4

ZMIENNOŚĆ RYTMU SERCA (HRV)

Zmienność rytmu serca jest nowym wskaźnikiem mierzącym poziom zmęczenia i sprawności fizycznej. HRV rejestruje czas, jaki upływa pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca (tzw. interwał między uderzeniami lub R-R). Zmienność ta daje wgląd w zdolność organizmu do radzenia sobie z wysiłkiem fizycznym i/lub potrzebą regeneracji. Staraj się mierzyć ją za każdym razem w ten sam sposób, aby uzyskać podstawowy poziom, ponieważ każdy jest inny.

5

REZERWA TĘTNA (HRR)

Rezerwa tętna to różnica pomiędzy maksymalnym HR a HR w spoczynku. HRR pozwala ocenić wysiłek jako procent maksymalnego HR. Zarządzanie wysiłkiem przez HRR jest istotne dla wysiłków wytrzymałościowych, takich jak podjazdy i próby czasowe. Wiele trackerów fitness wykorzystuje strefy tętna do stratyfikacji poziomów intensywności. Zwiększ swoje połączenie umysł/ciało, jak nauczyć się kojarzyć czas trwania z intensywnością.

0 Udziały